Lomtalanítási időpontok szeptemberben

Lom kihelyezésA Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közszolgáltatást végző gazdasági társaság, mely a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el.

A lomtalanítási területeket körzetekre osztotta, így biztosítja, hogy az adott területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállíthassa el a kikészített lomokat. Ezáltal rövidebb ideig okoz kellemetlenséget a gépkocsival közlekedőknek, illetve a gyalogosoknak.

2016 szeptemberében Budapesten az alábbi kerületekben és időpontokban lehet a lomokat kihelyezni:

XXIII. kerület – szeptember 5-7.

II. kerület – szeptember 8-15.

XI. kerület – szeptember 20. – október 3.

Az FKF kéri, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levelükben megjelölt időpontban készítsék ki a lomokat!

A társaság a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége. A veszélyes hulladékok leadására a lomok kihelyezését követő napon van lehetőség a kijelölt gyűjtőpontokon..