Lomtalanítási időpontok októberben, novemberben

Lomtalanítás a Dandár utcábanA Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság információi alapján 2016 októberében, novemberében Budapesten az alábbi kerületekben és időpontokban lehet a lomokat kihelyezni:

VI. kerület – október 7-8.

XVIII. kerület – október 9-19.

IX. kerület – november 7-11.

XVII. kerület – november 14-24.

VII. kerület – november 25-26.

Ne helyezzenek ki:

• a háztartásokban naponta képződő hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöld hulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gépjárműroncsot

A társaság értesítőlevélben, illetve társasházakban kifüggesztett plakátokon tájékoztatja a lakosokat a  kikészítési időpontról.